Tổng Thống Donald Trump ca ngợi Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng
Hai Bà Trưng khởi nghĩa (Tranh dân gian Đông Hồ – Ảnh chụp Báo Giáo dục)
Kính mời quý bạn xem bài: TT Trump ca ngợi dũng khí Hai Bà Trưng trong diễn văn APEC by VOA Tiếng Việt 10/11/2017.

TT D Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị APEC, Đà Nẵng, hôm 10/11/2017


Cám ơn Tổng Thống Don Trump
Đã nêu lên tiếng nói giùm chúng tôi
Thị Nga Mẹ Nấm … đang ngồi
Trong tù vì chống bọn tôi Bắc triều
Xin Ngài chớ có nói điêu
Bán buôn với cọng nói nhiều như không
Nếu như Ngài nói thực lòng:
Phúc ông không thả thì không bán hàng
Vì tiền Ngài nỡ đành mang
Nhân quyền đánh đổi chuyển sang lợi quyền
Đồng bào ơi chống chính chuyên
Noi gương Trưng Triệu thề nguyền non sông
Đứng lên thề quyết một lòng
Giữ đất nước Việt vẹn toàn muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 10, 2017 1254 EST
1- Remarks by President Trump at APEC CEO Summit
2- Toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Trump tại APEC