Việt Nam kêu gọi gia tăng nỗ lực ngoại giao về Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Việt Nam kêu gọi gia tăng nỗ lực ngoại giao by Thanh Phương – RFI. Đăng ngày 08-11-2017 Sửa đổi ngày 08-11-2017 10:55.
BienDonglêgnd06042015
Tuần duyên Việt Nam theo dõi tàu Trung Quốc. Ảnh ngày 14/07/2014. REUTERS

Gia tăng nỗ lực ngoại giao
Giặc Tàu giả điếc lời nào nó nghe
Án Tòa chúng chẳng thèm nghe
Bồi đắp đánh đuổi thuyền ghe dân chài
Cần tiền lại đến van nài
Làm sao chống giặc với hai tay trần?
Hãy quay về lại tựa dân
Nhờ Tòa Quốc Tế xử phân chủ quyền
Giặc Tàu sẽ chẳng ngồi yên
Ngày đêm vét nạo xây thêm phi trường
Ngoại giao thất bại thảm thương
Vẹn toàn biển đảo còn đường chiến tranh
Nếu không đứng dậy sẽ thành
Tân Cương Tây Tạng Mãn Thanh tân thời
Đứng lên chống giặc con trời
Giữ an bờ cõi biển trời Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 08, 2017 2140 EST