Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Kính mời quý bạn xem bài: Nhà Ngô thứ nhì nằm xuống loạn lạc nổi lên by BBC. 01/11/2017.


Năm bốn năm từ ngày bị hại
Đất nước này gặt hái thương đau
Nay mai sẽ thuộc về Tàu
Phụ lòng Ngô Chúa phá Tàu đứng lên

Muốn trường tồn giữ nền độc lập
Toàn dân cùng bất chấp hiểm nguy
Ngày đêm canh giữ biên thùy
Tuần tra biển đảo chận nguy cơ Tàu

Đồng bào ơi cùng nhau đoàn kết
Vì tương lai liều chết chống Tàu
Giữ cho đất Việt ngàn sau
Cùng dân tộc Việt thoát Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 02, 2017 2200 EST
1- TINH THẦN NGÔ ĐÌNH DIỆM BẤT DIỆT
2- TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM: MỘT CON CHÓ PHẢN CHỦ TRONG MỘT BẦY CHÓ PHẢN CHỦ.
3- KỶ NIỆM SAU HƠN NỬA THẾ KỶ CHÍNH QUYỀN ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA VN BỊ BỨC TỬ
4- Chuyện lạ về bài quốc ca CS