Tàu tiếp tục đắp đảo mới và xây cơ sở ở Hoàng Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc tiếp tục đắp đảo mới, xây cơ sở ở Hoàng Sa by Reuters. 31/10/2017.
9D331C7F-6F8B-4FEF-94AE-AFD52B47A121_w1023_r1_s
Bản đồ Hoàng Sa phiên bản Tàu

Việt Nam tuyên bố chủ quyền
Sao không cản trở răn khuyên khựa Tàu
Hay là đồng đảng với nhau
Để Tàu xây dựng rồi sau trả về
Ba Đình một lũ u mê
Nhờ Tàu giải phóng lấy về nay mai
Đã hơn bốn chục năm dài
Hoàng Sa bị chiếm mấy ai oán hờn
Bởi vì cọng sản mang ơn
Tàu cho khí giới chiếm toàn Miền Nam
Đồng vều đã gửi công hàm
Nhất tâm công nhận biển Nam thuộc Tàu
Đánh Tây đuổi Mỹ vì Tàu
Chính lời Lê Duẩn thốt câu để đời
Đứng lên thề với đất trời
Cùng nhau đuổi giặc phải rời Hoàng Sa
Toàn dân quyết giữ nước nhà
Muôn năm bền vững sơn hà Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 31, 2017 2044 EST