Thù thành Bạn?

Mới ngày nào đánh cho Mỹ cút
Giờ đây lại đặt bút ghi rằng
Hai bên hợp tác quốc phòng
Chủ quyền đi lại Biển Đông hàng đầu

Hai cựu thù vì đâu xích lại
Có phải vì bị hại bởi Tàu?
Bên này mất biển vì Tàu
Bên kia trở ngại do Tàu cấm đi!

Toàn dân ơi hãy vì đất nước
Cùng một lòng liệu chước chống Tàu
Không thì dân tộc ngàn sau
Muôn năm tồn tại nỗi sầu diệt vong!

Bắc Trung Nam đồng lòng đứng dậy
Diệt hán nô khắp dãy núi sông
Tinh thần con cháu Lạc Hồng
Quyết tâm giữ nước Việt không thành Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, October 28, 2017 0925 EST

www.vietnamexodus.info

Phil Nguyen(facebook)Lần đầu tiên trong lịch sử: Quan chức cao cấp nhất của ccsVN thăm HKMH/ Mỹ.

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Chiến lược Quốc phòng VN và Trung tâm Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ (APCSS) ngày 17.10 tại Washington D.C

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là quan chức cao cấp nhất của Việt Nam thăm tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson tại vùng biển phía nam California vào ngày 19.10 qua, theo Hải quân Mỹ ngày 22.10.< đừng quên nó đã hiện hình khi nhận lệnh ai để mang hỏa tiển ra bố trí phòng thủ tại một số đảo của VN.

View original post 384 more words