Cách chống “Biển ngư thuyền”

Kính mời quý bạn xem bài: Chiến thuật đánh sập lực lượng “Dân quân vũ trang biển” Tàu cộng by Nguyễn Vĩnh Long Hồ – Hồn Việt UK Online 20/10/2017.
_98424906_xinhua
Tàu đánh cá của Tàu cọng (Hình minh họa, nguồn Tân Hoa Xã.)

Hàng hàng lớp lớp thuyền Hoa
Ào ào kéo đến tràn qua biển mình
Bình tâm lượng định tình hình
Thủy lôi lốp đốp giật mình quân gian!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, October 26, 2017 0000 EST