Tư tưởng Tập Cận Bình

Kính mời quý bạn xem bài: Tư tưởng Tập Cận Bình – Dân Làm Báo by Nguyễn Thành Trí – danlambaovn.blogspot.com Sài Gòn, 25/10/2017.

“Bên trong đàn áp, ngoài xâm lược”
Trong bóc lột ngoài cướp lân bang
Đó là tư tưởng Cận Bình
Việt Nam không khéo sẽ thành An Nam

Đồng bào ơi đừng ham ngủ nữa
Hãy dậy mau phòng lữa cháy nhà
Biên cương biển đảo của ta
Nằm trong tầm ngắm của ma giặc Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, October 25, 2017 0000 EST