Những lá thư từ Hanoi Hilton

McCain than! Thương ơi Cha Mẹ!
Nhận thư mình con xé tâm can
Hỡi thằng Việt cọng dối gian
Chơi đòn tâm lý khi cần nơi tao

Ngài thượng ơi! Công lao Ngài giúp
Nên Việt Nam hết húp cháo rau
Bây giờ chúng lại chơi đau
Những gì Ngài viết từ lâu chúng tường

Hai nước giờ giao thương tiền tỷ
Dân Việt Nam hướng Mỹ mà qua
Nhờ Ngài đã sớm trao quà
Không còn cấm vận giao hòa hiệp thương

Ngài thức tỉnh trước phường gian xảo
Mong giúp diệt lừa đảo gian manh
Để người dân Việt hiền lành
Vượt qua kiếp nạn bạo hành côn an!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, October 22, 2017 1412 EST

www.vietnamexodus.info

Mạc Việt Hồng(facebook)Tướng Nguyễn Chí Vịnh qua thăm Mỹ và tới thăm thượng nghị sỹ John McCain. Nhà đài có lời giới thiệu rất trân quý về vị TNS này, đại loại ông có đóng góp lớn cho quá trình bình thường hóa quan hệ giữa 2 quốc gia cũng như đã nỗ lực trong nhiều năm sau này nhằm phát triển mối bang giao 2 nước.

View original post 333 more words