Tập Cận Bình và giấc mơ thống trị

Kính mời quý bạn xem bài: Tập Cận Bình đặt chỉ tiêu xưng bá cho Trung Quốc by Trọng Nghĩa – RFI. Ngày 19 tháng 10 năm 2017.
2017-10-18t065642z_2066245830_rc15a671e290_rtrmadp_3_china-congress_1
Chủ tịch Tàu cọng Tập Cận Bình (G) và hai cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào (T) và Giang Trạch Dân (P) tại Đại Hội đảng Cộng Sản Tàu lần thứ 19, ngày 18/10/2017. REUTERS/Aly Song

Tập Cận Bình là thằng trơ trẽn
Không e dè bẻn lẽn nói rằng
Người Tàu là chủ Biển Đông
Từ thời cổ đại mà không ngượng mồm!

Trước đại hội hắn gồm biển đảo
Của láng giềng hữu hảo lâu nay
Trọng Quang nghe rõ chưa mày?
Còn chúc đại hội Tàu này thành công!

Đồng bào ơi núi sông nước Việt
Sẽ không lâu Tập diệt tóm thâu
Đứng lên cùng chống khựa Tàu
Nước mất Dân tộc ngàn sau không còn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, October 20, 2017 0250 EST