Khai trương Lãnh Sự Quán Tàu tại Đà Nẵng

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc khai trương Lãnh Sự Quán tại Đà Nẵng by VOA Tiếng Việt 14/10/2017.
Lãnh sự quán của Tàu ở Đà Nẵng
Tàu mở lãnh sự quán ở Đà Nẵng hôm 13/10/2017.

Thôi rồi Đà Nẵng thân yêu
Giặc Tàu nay đã sáng chiều ở đây
Giặc làm gì chẳng ai hay
Đảng ta thoải mái bên nay sông Hàn
Bờ Đông một dãy giang san
Nằm trong tay giặc thẳng đàng Hoàng Sa
Ôi bao công khó Ông Cha
Hán nô Việt cọng dâng cho giặc Tàu
Toàn dân hãy đứng lên mau
Thờ ơ lãnh đạm ngàn sau tủi hờn!
Không gì có thể quý hơn
TỰ DO ĐỘC LẬP GIANG SƠN NƯỚC NHÀ!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, October 14, 2017 1300 EST