Bán nước qua đặc khu kinh tế?

Kính mời quý bạn xem bài: Bán nước qua đặc khu kinh tế? by Đồ Hiếm (Danlamnbao) – 11/10/2017.
co-6sao-dolar2
Cờ Tàu sáu sao!

Người Việt xa quê trên bốn bể
Có nước nào lại để cho ta
Lập khu tự trị tự do
Tự cung tự cấp tự lo cho mình?

Bè Việt Cọng Bắc Kinh sai khiến
Đất Việt Nam sẽ biến thành Tàu
Khi khu tự trị nối nhau
Làm sao chống lại giặc Tàu khắp nơi?

Đồng bào ơi! Đáp lời sông núi!
Hãy đứng lên giữ núi gìn sông
Nêu cao hùng khí Lạc Hồng
Dẹp khu tự trị bảo tồn giang sơn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, October 12, 2017 0000 EST