Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam-Singapore đối thoại quốc phòng by VOA. 10-10-2017.
EBF66423-48A7-4788-8A56-B55632B340EC_w650_r1_s
Tàu hải quân Đinh Tiên Hoàng, tàu hải quân Singapore RSS Punggol và của một số nước khác neo đậu tại vùng biển ngoài Căn cứ hải quân Singapore Changi ngày 15/5/2017.

Việt Sing đối thoại quốc phòng
Giúp gì nhau được thì cùng với nhau
Người Sing đa số gốc Tàu
Làm sao giúp Việt chống Tàu xâm lăng?
Đồng bào ai có nghe chăng?
Nam Quan gió thét Biển Đông sóng gào!
Đứng lên ơi hỡi đồng bào!
Quyết tâm chống giặc đang vào Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 10, 2017 2300 EST