Quê hương là gì, ở đâu?

Kính mời quý bạn xem bài: Quê hương là gì, ở đâu? by Nguyên Thạch (Danlambao) 9/10/2017.
15940479_1850798108533314_7724432406071956235_n
Đồng lúa quê tôi.

Thời ấu thơ được nghe Thầy dạy
Quê hương là nơi đã chôn nhau
Nơi ta cất tiếng khóc đầu
Nơi Ông Bà Tổ nằm sâu dưới mồ

Quê hương theo quy mô nới rộng
Là địa bàn hoạt động dân tôi
Bắc Nam Bách Việt đất trời
Việt Nam sông núi sáng ngời Quê hương!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, October 09, 2017 1310 EST