Chuyện cờ đỏ và Lịch Sử nước Nam.

Đề nghị tác giả chỉnh lại cho đúng:
1- Ngụy Văn Thà thay vì Nguyễn văn Thà (Phần 1, Phần 2 câu đầu)
2- Lê Bá Hùng thay vì Nguyễn Bá Hùng (Phần 2 b hàng thứ 7)

Người Nam học sử nước Nam
Hy sinh vì nước Việt Nam chống Tàu
Trẻ già trai gái cùng nhau
Quyết tâm giữ nước nghìn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, October 08, 2017 1536 EST

www.vietnamexodus.info

e553c-danlambaoBảo Giang Ngày nay, xem ra mọi người Việt Nam đều có chung một câu kết luận là: Kẻ thù duy nhất của dân tộc và đất nước Việt Nam hôm nay là tập đoàn đảng cộng sản Hồ chí Minh. Chính thành phần này là những kẻ đang tàn phá non sông và phẩm giá Việt Nam.
 
III. Sự khác biệt trong giáo dục.
“tôi là một người Trung Quốc chứ không phải là một người An Nam (Việt Nam) và tên tôi là Lý Thụy chứ không phải là Nguyễn Ái Quốc” (18-12-1924). Bạn có ý kiến gì khi đọc lời công bố này? Hỏi xem, những đồ tôn, đồ tử viết sử cho Y và tập đoàn CS/VN giải thích ra sao về lời công bố xác định lý lịch của chính Hồ chí Minh tự viết? Y là ai? Một người Vệt Nam yêu…

View original post 3,526 more words