Người Tàu sẽ được tự lái xe vào Lạng Sơn

Nay xe Tàu lái qua biên giới
Thời mất nước đã tới rồi đây
Người Tàu thâm nhập mỗi ngày
Là tằm trên chiếc nong đầy lá dâu!

Vài năm nữa đi đâu cũng thấy
Bắc vô Nam toàn mấy khựa Tàu
Đồng bào không đứng lên mau
Sẽ là nô lệ cho Tàu muôn năm!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 3, 2017 0723 EST

www.vietnamexodus.info

(Theo Dân Trí) Văn phòng Chính phủ vừa đồng ý về mặt chủ trương cho phép UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng và thực hiện thí điểm tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái của Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị vào địa phận Khu kinh tế Đồng Đăng trong vòng 1 năm kể từ khi tỉnh này hoàn thiện các phương án tổ chức.

Lạng Sơn được đồng ý cho thực hiện thí điểm xe du lịch Trung Quốc ra vào địa phương giống như TP. Móng Cái (Quảng Ninh)

Theo đó, tháng 6/2017 tỉnh Lạng Sơn đã có tờ trình đề nghị Chính phủ cho tổ chức thực hiện hoạt động xe tự lái giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan.

View original post 555 more words