Hải quân Mỹ tập trận tại Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Hải quân Mỹ tập trận tại Biển Đông by Tú Anh – RFI. Đăng ngày 01-10-2017 Sửa đổi ngày 01-10-2017 14:46.
uss_ronald_reagan
Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tại Biển Nhật Bản ngày 01/06/2017.REUTERS

Tập trận rồi đi Tàu chẳng sợ
Khi vắng Mỹ, Tàu lại đắp bồi
Tháng ngày cứ thế dần trôi
Đảo thành căn cứ giữa trời Biển Đông!

Đồng bào ơi! Hãy mau đứng dậy
Dẹp Hán nô cứu lấy giang sơn
Chỉ khi đất nước trường tồn
Rồng Tiên nòi giống mới còn mà thôi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, October 02, 2017 0730 EST