Việt – Tàu đàm phán ‘vùng chồng lấn’ ngoài cửa Vịnh Bắc Việt

Kính mời quý bạn xem bài: Việt – Trung đàm phán liên quan ‘vùng chồng lấn’ ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ by VOA. 30-09-2017.
45EDA341-D023-4CC3-809B-6B0B13289D4E_cx0_cy7_cw0_w1023_r1_s
Giàn khoan Hải Dương 981 thăm dò ở Biển Đông năm 2014, gây căng thẳng quan hệ Việt-Trung. Giàn khoan này được Trung Quốc đưa đến hoạt động ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ vào tháng 6/2017.

Toàn dân đứng dậy ai ơi
Quyết tâm bảo vệ biển trời Việt Nam
Trọng Bình thậm thụt nghị đàm
Không cho dân biết việc làm hán gian
Từ xưa biển đảo nước Nam
Quyết không thể để biển Nam thành Tàu
Đứng lên già trẻ cùng nhau
Hy sinh giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, October 01, 2017 0900 EST