Gấu Tre và Gấu Bắc Cực

Kính mời quý bạn xem bài: Putin đối phó Bắc Kinh: Chiến lược “Gặm nhấm” toàn vùng Viễn Đông của Nga by Nguyễn Vĩnh Long Hồ – Hồn Việt Online. 24/9/2017.
1363873401593-1375116119031
Russia – China Map

Vạn Lý Trường Thành còn sừng sững
Đường biên giới đứng vững ngàn năm
Chứng minh Tàu đã xâm lăng
Nên đưa biên giới vượt chân Trường Thành

Hốt Tất Liệt trở thành Hán Đế
Đất Mông Cổ được kể là Tàu
Từ Mông Cổ diệt về sau
Giấc mơ bành trướng của Tàu không nguôi

Mao hay Tập đều nuôi mộng lớn
Như Thành Cát không chán xâm lăng
Nhật Nga Miến Ấn Việt Hàn
Hãy cùng kết nối buộc ràng Gấu Tre!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 29, 2017 0000 EST