Việt cọng đang sợ dân nổi dậy

Kính mời quý bạn xem bài: Nghệ An: CA bắt giam Nguyễn Viết Dũng vì điều 88 by CTV Danlambao 28.09.2017.
nguyen viet dung 1
Nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng (tên thường gọi Dũng Phi Hổ)

nguyenthimynguy • an hour ago
Nguyễn Viết Dũng: ngọn đuốc soi đường cho tuổi trẻ Việt Nam tiến lên trên con đường đấu tranh tiêu diệt cs để cứu nguy cho Tổ quốc và dân tộc!
• 1 • Reply • Share ›

Nguyễn Thị Huệ, Pleiku • 2 hours ago
Nguyễn Viết Dũng, một thanh niên trẻ tuổi, chưa một ngày vào “lính Ngụy”, nhưng xứng đáng được phong tước quân nhân danh dự của QLVNCH (nếu có tước vị này). NVD bị bắt vì công khai treo cờ vàng, xăm mình chữ Sát cộng và yêu quân phục và QLVNCH, chứ anh ta không có một tấc sắt trong tay không hề bạo động. Anh ta xuất thân là một học sinh giỏi, nhà nghèo ở nông thôn, nhưng anh ta đã nhận rõ bộ mặt thật của CS và anh ta đã dũng cảm chấp nhận mọi tình huống cho bản thân mình.
• 1 • Reply • Share ›

Việt cọng bắt cóc Dũng Phi Hổ
Bởi vì lo lật đổ bởi dân
Chính quyền không phải do dân
Không vì chẳng của phải cần đổi thay

Đảng ta sợ đêm ngày mất ngủ
Dân nổi lên làm chủ nước nhà
Đồng bào xin chớ bỏ qua
Hãy đòi cọng sản thả ra tức thì.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, September 28, 2017 0000 EST
1- Công an ra thông báo chính thức bắt nhà tranh đấu Nguyễn Viết Dũng
2- Công an Việt Nam bắt và khởi tố ‘Dũng Phi Hổ’