Giao lưu quốc phòng để làm gì?

Kính mời quý bạn xem bài: Tướng Trung Quốc ‘giao lưu’ trên biên giới với Việt Nam by VOA. 25/09/2017.
9A41110B-22A0-416C-999F-B7081474EDB3_w1023_r1_s
Tướng Ngô Xuân Lịch và tướng Phạm Trường Long chụp hình chung tại cuộc “giao lưu quốc phòng biên giới”. (Hình: Bộ Quốc phòng VN)

Mời giặc tới nhà ta quan sát
Mai này giặc cướp đất của ta
Làm sao bảo vệ sơn hà?
Khi bao hiểm địa của ta giặc tường!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, September 26, 2017 0735 EST