Việt Nam nêu Biển Đông tại Liên Hiệp Quốc

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam nêu Biển Đông tại Liên Hiệp Quốc by VOA. 25-09-2017.
Phạm Bình Minh
Ông Phạm Bình Minh phát biểu tại Liên Hiệp Quốc năm 2016.

Nói cho có nói mà chơi
Nói không thôi chỉ là lời than van
Nói rằng dân Việt sẵn sàng
Nói cho giặc biết có sang không về
Nói toàn dân Việt quyết thề
Hy sinh giữ nước không hề tiếc thân!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, September 25, 2017 0815 EST