Tứ Sa thay Đường 9 đoạn

Kính mời quý bạn xem bài: TQ đổi chiến thuật ở Biển Đông: ‘Tứ Sa’ thay cho ‘Đường 9 đoạn’ by VOA. 21/09/2017.
8AF4255D-8CD7-4038-904F-DC07DF0C41BA_w1023_r1_s
Bản đồ khu vực Biển Đông

Tàu bây giờ không dùng chín đoạn
Dùng pháp lý tính toán tứ sa
Việt Nam ta có hai sa
Hãy cùng đấu lý mang ra trước tòa.


Khi nói đến tứ sa thì chủ quyền pháp lý ấy của Tàu đã được thế giới công nhận chưa và từ lúc nào. Đúng là đồ gian tham ăn nói không biết ngượng miệng?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 22, 2017 0000 EST