Bão Doksuri tàn phá miền Trung Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Bão Doksuri đổ bộ vào Việt Nam by BBC. 15 tháng 9 2017.
_97815494_gettyimages-847320420
HOANG DINH NAM/Getty Images

Doksuri phá miền Trung Việt
Người dân nghèo nay biết về đâu?
Tai ương bao nổi thãm sầu
Trời cao sao ập lên đầu dân đen!

Bao giờ bão hướng lên phía Bắc?
Giúp dân Nam dập tắt hán nô
Đứng lên chống giữ cõi bờ
Quyết không để mất cơ đồ Hùng Vương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, September 18, 2017 2000 EST
1- Bão Doksuri tàn phá miền Trung
2- Bão Doksuri – cơn bão số 10 năm 2017