Cuộc chiến Việt Nam & Trung Quốc đang diễn ra rất thổ phỉ man rợ!

Đứng lên dẹp lũ hán nô
Chống Táu xâm lấn cơ đồ Việt Nam
Diệt bè bán nước gian tham
Quyết tâm bảo vệ Việt Nam trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, September 16, 2017 2145 EST

www.vietnamexodus.info

Nguyễn Quang(vietbao.com)

Lịch sử dân tộc Việt Nam chưa bao giờ lâm vào thế trận như hôm nay: chạy lên núi sẽ bị hỏa táng, chạy xuống biển sẽ thủy táng!

Dọc dài hơn 250 kí lô mét thuộc duyên hải miền Trung, cá chết trắng trôi dạt vào bờ, dưới đáy sâu các thảm thực vật, sinh vật biển cũng không còn, xuống tận miền Nam và đến lượt cá chết ở miền Tây !

Cuộc chiến đang đẩy người Việt đi vào con đường tử lộ, bức tử! Kẻ thù thâm hiểm, ác độc không chỉ từ bên ngoài nhưng nằm ờ bên trong bộ chính trị đảng cộng sản: Bọn quan tham Lê Chiêu Thống đời mới!

View original post 3,641 more words