Bài phát biểu của Lê Duẩn năm 1979: VỀ BỌN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH

Vì Nga Tàu xua quân tiến đánh
Chiếm Miền Nam quyết đánh tới cùng
Tay sai cho kẻ thù chung
Giết người đồng chủng có cùng máu da

Tình đồng chí chỉ là bịp bợm
Ẩn bên trong là hán bá quyền
Đồng bào thức tỉnh đứng lên
Chống Tàu giữ nước vững bền núi sông.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, September 12, 2017 2200 EST

www.vietnamexodus.info

Nguồn: Thư viện Quân đội Nhân dân, Hà Nội

Tài liệu do Christopher Goscha có được và dịch cho CWIHP

Ngọc Thu, dịch từ: Wilson Center

Nói chung, sau khi chúng ta đánh bại Mỹ, không đế quốc nào dám đánh chúng ta nữa. Chỉ có những người nghĩ rằng họ vẫn có thể đánh chúng ta và dám đánh chúng ta là những kẻ phản động Trung Quốc. Nhưng người dân Trung Quốc hoàn toàn không muốn thế. Tôi không biết những kẻ phản động Trung Quốc này sẽ tiếp tục tồn tại thêm bao lâu nữa. Tuy nhiên, miễn là họ tồn tại, thì họ sẽ tấn công chúng ta như họ vừa thực hiện (nghĩa là đầu năm 1979).

Nếu chiến tranh đến từ phương Bắc, thì các tỉnh [Bắc Trung Bộ] Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa sẽ trở thành cơ sở cho toàn bộ…

View original post 7,867 more words