Việt Nam đã chịu thua Tàu?

Kính mời quý bạn xem bài: Phải chăng Việt Nam đã ‘cam chịu’ Trung Quốc? by VOA. 07/09/2017.
111 VIETNAM THAO BIEN DONG_BIS copie_0
Biển Đông

Đảng cọng sản nhờ Tàu giúp đỡ
Tàu xâm lấn khó mở miệng ra
Mặc cho biển đảo sơn hà
Giặc Tàu bồi đắp xây nhà máy bay

Toàn dân Việt chờ ngày đứng dậy
Bắc Nam Trung cùng vẫy cờ vàng
Trẻ già trai gái chung lòng
Diệt bè bán nước đề phòng xâm lăng

Nay giặc Tàu hung hăng tập trận
Vùng đặc quyền giới hạn Việt Nam
Ba Đình chỉ nói không làm
Ấy là xác nhận công hàm Đồng Lai?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 08, 2017 0000 EST