Sơn Trà và an ninh quốc gia

Kính mời quý bạn xem bài: Đà Nẵng quyết tiến hành dự án du lịch ở Sơn Trà by VOA. 06/09/2017.
0B3DD492-F700-4D1B-AB68-DE9BE7524FE7_w1023_r1_s
Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tam Luong Hong · Thành phố Sàigòn
Người Trung Quốc sẽ đến Sơn Trà mua hết các lô đất ở đây và hậu quả là không thể tính được ..
Unlike · Reply · 1 · 1 hr

Chỉ cần trăm mét trên cao
Khựa Tàu nhìn xuống ra vào tàu ta
Phòng thuê giữ đấy cho ta
Mỗi tuần vài bửa vào ra giữ phòng
Tham tiền quên cả quốc phòng
Nguy cơ mất nước vì lòng quan tham
Đồng bào cả nước đứng lên
Diệt bè bán nước giữ bền núi sông
Bắc Nam Trung quyết một lòng
Giữ cho nòi giống Lạc Hồng trường sinh
Hãy cùng lật đổ Ba Đình
Hy sinh chống giặc Bắc Kinh ngông cuồng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, September 06, 2017 0000 EST