Ứng xử kiểu Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: ASEAN, Trung Quốc bàn việc tiến tới Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông by VOA. 02/09/2017.
87F4C8A6-C5D4-4A71-934D-9657ECAD0920_cx0_cy3_cw0_w1023_r1_s
Tư liệu – Một bức hình chụp ngày 21 tháng 4, 2017, cho thấy đường băng và phi đạo mà Trung Quốc xây dựng trên Đá Subi ở Quần đảo Trường Sa

Le Huu Tri
TÊN “TQ LƯU-MANH”…”CHIẾM-CỨ..”XÂY-DỰNG CƠ-SỞ” ĐÃ XONG ĐÂU ĐÓ…BÂY GIỜ ĐỀ-NGHỊ CÁC NƯỚC CÓ CHỦ-QUYỀN CÁC VÙNG BIỂN,ĐẢO NƠI ĐÓ RA BỘ “NGUYÊN-TẮC ỨNG XỬ”…LÀ ỨNG XỬ CÁI GÌ???..NGOÀI “NGUYÊN-TẮC” LÀ CÁC NƯỚC “KHÔNG CÓ QUYỀN NHÌN-NHẬN..CÁC NƠI MÀ TÊN “LƯU-MANH”..”CƯỚP BIỂN THỜI-ĐẠI” ( VÀO THỜI “NHÂN-LOẠI” VĂN-MINH TIẾN-BỘ.TRUYỀN-THÔNG.TIN-HỌC BAO-TRÙM CẢ HÀNH-TINH..VÀO “THẾ-KỸ 21”.. MÀ THẾ-GIỚI ĐỂ CHO “BỌN CƯỚP BIỂN” VÙNG “BIỂN ĐÔNG CHÂU-Á THÁI- BÌNH-DƯƠNG” TUNG-HOÀNH..XEM CÁC NƯỚC TRONG VÙNG NHƯ KHÔNG CÓ..ĐẢ VẬY CÁC NƯỚC TRONG VÙNG CÓ “LIÊN-QUAN ĐẾN CHỦ-QUYỀN ĐẤT NƯỚC VÌ MỘT CÂU TUYÊN-BỐ “VÔ CĂN-CỨ CỦA TÊN TÀU(đại Hán) ..MÀ ĐÀNH “IM HƠI”..”LẶNG TIẾNG”..THẬT LÀ “NHỤC-NHẢ” VÔ CÙNG !!!
Unlike · Reply · 2 · Sep 2, 2017 2:37am

Quy tắc ứng xử gì đây?
Phô trương sức mạnh đắp xây phi trường
Bây giờ trở lại bình thường
Bày ra quy tắc ngăn đường Việt Phi
Theo Tàu ứng xử là gì?
Là không phản đối những gì Tàu xây.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, September 04, 2017 2130 EST