Việt Nam nên học hỏi Đại Hàn

Kính mời quý bạn xem bài: Bắc Hàn nói thử bom nhiệt hạch ‘thành công’ by BBC. 3 tháng 9 2017.
_97648289_041423379.jpg
Truyền thông Bắc Hàn nói ông Kim Jong-un “thị sát việc đưa bom nhiệt hạch vào một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa” (Ảnh của KCNA nói chụp ngày 3/9/2017)

Bắc Hàn thành cường quốc nguyên tử
Nam Hàn là sư tử thương trường
Hai miền kết nối hiệp thương
Đại Hàn giàu có hùng cường Á Đông

Cọng sản Việt ngồi không tham nhũng
Nước ngoài cho xây dựng cũng ăn
Tài nguyên biển đảo núi non
Đảng dâng Tàu hết xin làm hán nô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, September 03, 2017 1539 EST
1. Bắc Triều Tiên thông báo thử thành công bom nhiệt hạch
2. Bắc Hàn ‘thử thành công bom nhiệt hạch’
3. Ông Trump trả lời về khả năng tấn công Bắc Hàn