Tàu tấn công Việt Nam trên mạng

Kính mời quý bạn xem bài: Gián điệp mạng Trung Quốc mở rộng tấn công Việt Nam by Thụy My – RFI. Đăng ngày 31-08-2017 Sửa đổi ngày 31-08-2017 17:13.
internet_1_1
Gián điệp mạng làm việc cho chính phủ Trung Quốc mở rộng tấn công website của chính quyền và doanh nghiệp Việt Nam. Reuters/Kacper Pempel

Việt Tàu mười sáu chữ vàng
Ấy là mật khẩu Tàu đang truy lùng
Còn thêm bốn tốt thủy chung
Tàu vào triệt hạ tận cùng lưới ta
Đứng lên gìn giữ nước nhà
Quyết thề bảo vệ sơn hà Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, August 31, 2017 2100 EST