VỀ BỘ SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM

Thiếu khách quan thì chỉ là tài liệu tuyên truyền của kẻ thắng. Xưa nay sách sử Việt Nam đều được viết bởi chính quyền nên không có sự công bằng. Đến khi nào không còn cọng sản thì người viết sử sau này mới có thể nhìn VNCH với nhản quan sử học để đánh giá những thành tựu của VNCH một cách công bằng.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, August 28, 2017 0905 EST

www.vietnamexodus.info

Nga Thi Bich Nguyen(facebook)Trong tuần vừa qua, sau bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ với PGS. TS Trần Đức Cường, có nhiều luồng ý kiến xoay quanh bài trả lời phỏng vấn này khi ông Cường đưa ra thông tin bộ sách có những điểm mới.

Ông nói, “Chính quyền Việt Nam cộng hoà là một thực thể ở miền Nam Việt Nam. Nó tồn tại trong gần 21 năm. Năm 1954 còn có một thể chế nữa gọi là Quốc gia Việt Nam. Sau đó đến 1955 thì Ngô Đình Diệm mới phế Bảo Đại để làm quốc trưởng, sau đó trưng cầu dân ý, bầu tổng thống.
…Trước đây, khi nhắc đến chính quyền Việt Nam cộng hoà, mọi người vẫn hay gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền. Nhưng chúng tôi từ bỏ không gọi theo cách đó mà gọi là chính quyền Sài Gòn…

View original post 773 more words