Việt Nam hãy coi chừng

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc : « Người hùng » chiến tranh chống Việt Nam 1979 làm tổng tham mưu trưởng by Trọng Thành – RFI. Đăng ngày 27-08-2017 Sửa đổi ngày 27-08-2017 15:04.
20170724092658-linh-trung-quoc-tran-qua-bien-gioi
Ngày 17/2/1979, đoàn quân Trung Quốc tràn sang tỉnh biên giới Cao Bằng mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ảnh tư liệu wikipedia

Tướng Tàu kinh nghiệm đánh Nam
Chỉ huy quân đội để làm gì đây?
Phải chăng là để mai này
Xua quân Nam tiến ra tay lấn bờ
Việt Nam đừng có thờ ơ
Chữ Vàng Bốn Tốt chỉ chờ thời cơ
Hãy lo thao luyện từ giờ
Biên cương phòng bị cõi bờ phòng canh
Giặc Tàu rình rập ngoài thành
Khi cơ hội đến chiếm thành nước ta
Đồng bào bất luận trẻ già
Quyết lòng gìn giữ sơn hà Việt Nam.


Tướng Tàu với kinh nghiệm xâm lăng Việt Nam thì lên chức. Trái lại tướng Việt với kinh nghiệm giữ nước thì bị hán nô thanh toán. Phải chăng Việt Nam đã tới hồi mạc vận? Đây là tín hiệu hán Tập gửi Trọng lú và bè lũ hán nô Ba Đình.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 27, 2017 1429 EST
1. Trung Quốc: Tướng ‘khắc tinh’ của Việt Nam thăng chức
2. Tướng TQ từng đánh VN lên làm tổng tham mưu trưởng
3. Tư lệnh quân khu 2 đột ngột tử vong chỉ sau 3 tháng nhậm chức