Đài Loan cướp đảo Ba Bình của Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông : Đài Loan tái khẳng định chủ quyền trên đảo Ba Bình by Thanh Phương – RFI. Đăng ngày 25-08-2017 Sửa đổi ngày 25-08-2017 11:53 .
3824
Đảo Ba Bình (Đài Loan gọi là Thái Bình) là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, Biển Đông DR

Quân Tàu thừa cơ giải giới Nhật
Cho lính ra giữ đất Ba Bình
Việt Nam lắm chuyện xùng xình
Ngư ông đắc lợi Bắc Kinh béo cò

Đồng bào ơi hãy lo giữ nước
Văn Bình đều cướp nước Việt Nam
Chúng là đại hán gian tham
Chủ trương bành trướng lòng tham vô bờ

Đồng bào ơi phất cờ đứng dậy
Dẹp hán nô ai ấy một lòng
Hãy cùng chống giặc thù chung
Anh Văn Bình Tập đều chung là Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 26, 2017 0000 EST
1- Đài Loan thừa gió bẻ măng, chiếm đảo Ba Bình
2- Đài-loan Và Tranh Chấp Tại Đảo Ba-bình
3- ĐÀI LOAN VÀ ĐẢO BA BÌNH TẠI TRƯỜNG SA
4- Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về đảo Ba Bình