GIẶC ĐÃ ĐẾN NHÀ…

Kính mời quý bạn xem bài: GIẶC ĐÃ ĐẾN NHÀ… by Đặng Phương Nghi – Ba Cây Trúc.  22/08/2017.
49893-17021551_1104818369630568_2319351571667458375_n
Các em bé này sẽ bảo vệ Việt Nam chống Tàu hay tiêu diệt Việt Nam?

Tương lai dân tộc Việt Nam
Trong tay bạn trẻ dân Nam oai hùng
Hãy cùng chống kẻ thù chung
Là Tàu đại hán đang dùng cộng nô
Bàn tay cọng sản bưng bô
Hại dân bán nước tung hô giặc Tàu
Đồng bào hãy đứng lên mau
Giữ cho đất nước ngàn sau trường tồn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 22, 2017 0855 EST
1- Tàu TQ đến Hà Tĩnh sơ tán công nhân
2- Có khoảng 3,000 trẻ lai Tàu sinh ra tại Tây Nguyên phát sinh từ những dự án “thuê mướn” công nhân TQ ??!!