Trọng đi thăm Indonesia và Myanmar

Kính mời quý bạn xem bài: Tổng Bí thư Trọng đi thăm Indonesia và Myanmar by BBC. 21 tháng 8 2017.
_97463911_gettyimages-459364267
Nguyễn Phú Trọng thăm Indonesia và Myanmar từ ngày 22-26/8/2017.

Ra nước ngoài học khôn Trọng nhé
Học Joko bảo vệ chủ quyền
Học Aung San trọng dân quyền
Tự do dân chủ chính quyền vì dân!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, August 21, 2017 2215 EST