Anh quốc tới Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Anh Quốc khẳng định sẽ tăng cường hiện diện tại Biển Đông by Trọng Thành – RFI. Đăng ngày 20-08-2017 Sửa đổi ngày 20-08-2017 12:37.
2016-09-29t120106z_1_mtzgrqec9t9lgct7_rtrfipp_0_southchinasea-japan-patrols_0.jpg
Ngày càng có nhiều nước muốn hiện diện quân sự ở Biển Đông để khẳng định vị thế cường quốc. (Trong ảnh: Hải quân Mỹ Nhật diễn tập ở Biển Đông, ngày 21/04/2015). Reuters

Biển Đông nay đã là nơi
Như là sân khấu tay chơi đại cường
Muốn cho Tàu cọng kính nhường
Phải ngang qua đấy biểu dương hải quyền
Không cho Tàu Tập tự chuyên
Cấm ngăn đi lại tàu thuyền qua đây
Việt Nam là chủ vùng này
Lời nào cho phải ta đây có quyền?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 20, 2017 2053 EST