Việt Nam có quyền tự vệ

Kính mời quý bạn xem bài: Ấn Độ cải chính thông tin về việc bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam by Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 19-08-2017 Sửa đổi ngày 19-08-2017 13:46.
India brahmos
Tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác sản xuất. Reuters

Mua tên lữa vì sao cải chính?
Giữ Biển Đông cần tính kỹ càng
Thủy lôi tên lữa sẵn sàng
Giặc Tàu khai chiến vỡ tan mộng vàng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 19, 2017 2130 EST
1- Ấn Độ bác tin bán tên lửa cho Việt Nam