Nhật sẽ giúp VN và Philippines về an ninh hàng hải

Kính mời quý bạn xem bài: Nhật sẽ giúp VN và Philippines về an ninh hàng hải by BBC. 18-06-2017.
_97434347_gettyimages-833614936
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis bắt tay Ngoại trưởng Nhật Taro Kono và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera tại một cuộc họp Ủy ban Tư vấn An ninh Mỹ – Nhật ở Washington DC hôm 17/8.

An ninh biển đảo của mình
Nhờ người bố thí giúp mình võ trang
Tướng Tàu có thể thấy rằng
Gồm thâu Phi Việt chỉ trong vài ngày
Chỉ cần triệt hạ thẳng tay
Không tàu thay thế thấy ngay thua rồi.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, August 18, 2017 2145 EST