Vòng đai nguyên tử bao vây Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc đẩy nhanh dự án nhà máy điện hạt nhân nổi ở Biển Đông by Thanh Phương – RFI. Đăng ngày 16-08-2017 Sửa đổi ngày 16-08-2017 13:45.
2017-06-14t061221z_1_lynxmped5d0ce_rtroptp_4_china-nuclear-960x576
Một mô hình nhà máy điện hạt nhân của tập đoàn nhà nước Trung Quốc – CNNC được trưng bày ở Bắc Kinh, ngày 19/04/2017. Reuters

Những nhà máy điện hạt nhân nổi
Khi tai nạn gió thổi về đâu?
Việt Nam hứng chịu từ đầu
Dân ta nhiễm xạ gánh sầu tử vong!

Hỡi toàn dân đồng lòng nổi dậy
Diệt hán nô ai nấy đồng tình
Một lòng lên án Bắc Kinh
Dã tâm thâm độc cố tình hại ta.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 16, 2017 2228 EST