Quân đội giữ nước hay giữ tiền?

Kính mời quý bạn xem bài: Quân Đội làm kinh tế: củ cà rốt cho tướng lãnh by Huy Phương (Danlambao) 14.08.2017.
Ngô Xuân Lịch-súng và cà rốt-danlambao
Hán nô Ngô Xuân Lịch.

Ngày xưa quân đội thay phiên
Nữa về cày ruộng kiếm tiền nuôi quân
Ngày nay tướng tá doanh nhân
Làm sao đãm bảo chu toàn cả hai?

Các nước mạnh trên thế giới hiện nay không có quân đội nào làm kinh tế, nên quân đội có đủ thì giờ thao luyện để chiến đấu hiệu quả nơi chiến trường.
Quân đội VNCS vì ham làm kinh tế nên để mất biển đảo vào tay Tàu cọng và Tàu Đài. Hơn nữa khi làm kinh tế thì không tránh được giao thương với giặc Tàu nên có thể vì lợi nhuận mà hy sinh quyền lợi quốc gia làm cho lãnh thổ rơi dần vào tay giặc Tàu.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, August 14, 2017 2212 EST