Có nên tin lời Mỹ

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ cam kết hợp tác với Việt Nam bảo vệ Biển Đông by Tú Anh – RFI. Đăng ngày 09-08-2017 Sửa đổi ngày 09-08-2017 11:35 .
2017-08-08t153522z_1297879512_rc1e75e52ee0_rtrmadp_3_usa-vietnam-defense
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis (T) tiếp đồng nhiệm Việt Nam tướng Ngô Xuân Lịch, tại Lầu Năm Góc, Arlington, Virginia, ngày 08/08/2017 REUTERS

Cám ơn người bạn giúp mình
Nhưng đừng mong bạn hy sinh vì mình
Chính mình phải chịu hy sinh
Liều thân chống giặc Bắc kinh hung tàn
Ghi lòng kinh nghiệm bảy lăm
Vì tin nơi bạn bao năm tủi hờn
Tin ai không có gì hơn
Tin mình đãm bảo sẽ hơn tin người!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, August 10, 2017 0000 EST
1- Mỹ-Việt hứa hẹn tăng hợp tác quốc phòng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s