Có nên ngả về Mỹ

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam có thể ngả về Mỹ chống TQ ở Biển Đông? by VOA. 09/08/2017.
EA0DA853-5DF4-4B84-933F-C270549F83A2_w1023_r1_s
Tàu khu trục USS Dewey có phi đạn điều hướng thuộc lớp Arleigh Burke của Mỹ ở Biển Đông

Ngày xưa đánh Mỹ cho Tàu
Việt gian cọng sản vì Tàu nướng dân
Nay Tàu bành trướng lấn sân
Nước ta thế yếu phải cần liên minh
Ai yêu nước Việt bằng mình
Quyết thề chống giặc hy sinh sá gì
Trẻ già lớp lớp ra đi
Thề ngăn giặc hán quyết vì núi sông.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 09, 2017 0000 EST

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s