Trịch thượng

Kính mời quý bạn xem bài: Vương Nghị hủy gặp Phạm Bình Minh bên lề Asean by VOA. 07/08/2017 .
000_qx17l
Pirate Vương Nghị.

Trước Phạm Trường Long nay Vương Nghị
Luôn coi thường xách bị Ba Đình
Bỏ về không họp là khinh
Cọng nô hãy tự xét mình vì sao?

Nếu như được đồng bào ủng hộ
Thì giặc Tàu dám bỏ họp không?
Khi dân tộc Việt đồng lòng
Quyết thể gìn giữ Biển Đông vẹn toàn!


Tàu cọng hiện nay rất giống với nước Tần thời chiến quốc!
ASEAN Ấn Úc Nhật Hàn không liên minh chặc chẻ để đối phó thì sẽ bị Tàu thôn tính từng nước một. Sau đó là Âu Mỹ và Phi châu!
Đế cho cái trứng nở thành rồng thì tai họa khôn lường!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, August 07, 2017 1120 EST
1- Mỹ, Nhật, Úc lên tiếng chống Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông
2- Trung Quốc ‘bực bội vì hành động của Việt Nam ở Asean’