Tinh thần Dân Tộc

Kính mời quý bạn xem bài: Hãy Dựa vào Dân Tộc để Sinh tồn như một Dân Tộc by Nguyễn Nhơn – Hồn Viêt Online.
Hai Bà Trưng Xung Trận
Toàn dân chống Tàu xâm lược.

Tàu đang xâm lấn nước ta
Bắc Nam Biển đảo sơn hà thậm nguy
Đứng lên canh giữ biên thùy
Không cho giặc hán tác uy lộng hành
Hỡi dân tộc Việt hùng anh
Bảo toàn đất nước rạng danh muôn đời!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 05, 2017 0100 EST