Phản đối chiếu lệ

Kính mời quý bạn xem bài: VN phản đối Trung Quốc mở rạp phim ở Tam Sa by BBC. 2 tháng 8 2017.
_97162617_a3b15308-ccb9-4156-8c97-9494c3bf8f25
Quang cảnh thành phố mà Trung Quốc xây dựng ở Hoàng Sa.

Phản đối Tàu khánh thành rạp hát
Không phản đối khi bắt đầu làm
Bây giờ lên tiếng khóc than
Giặc Tàu vẫn cứ bình an xem tuồng

Phản đối ấy nói suông cho có
Làm được gì chúng nó lúc này?
Thật là ngu cọng sản chúng bây
Sao không dám kiện quan thầy Bắc Kinh?

Đồng bào ơi Ba Đình kéo tới
Dẹp hán nô làm mới chính quyền
Không còn cọng sản chính chuyên
Mới mong giữ nước còn nguyên muôn đời.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 02, 2017 1955 EST
1- Việt Nam: Trung Quốc không được chiếu phim trên đảo Phú Lâm