Người chỉ đạo bồi đắp đảo ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Ông Tập ‘chỉ đạo bồi đắp đảo ở Biển Đông’ by BBC. 29 tháng 7 2017.
_97122087_xijinping_xinhua
Tập Cận Bình là người ra quyết định bồi đắp đảo và thành lập Tam Sa ở Biển Đông, theo bài xã luận trên tạp chí của Trường Đảng Trung ương của Đảng CS Tàu

Tập Cận Bình là tên giặc hán
Dân Việt Nam lên án xâm lăng
Dân Phi lên án xâm lăng
Thái Dương lên án hung hăng lấn bờ

Người dân Việt còn chờ gì nữa
Chưa đứng lên nổi lữa chống Tàu
Toàn dân đoàn kết bên nhau
Cứu non sông Việt ngàn sau trường tồn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, July 30, 2017 0749 EST
1- Ông Tập Cận Bình ‘chỉ đạo’ xây đảo ở Biển Đông