Csvn yêu tiền hơn yêu nước

Kính mời quý bạn xem bài: Quan chức Việt Nam đòi Mỹ ‘lại quả’ từ các hợp đồng mua vũ khí by VOA 27/07/2017.
BFD6ECC1-0460-488A-9BC7-02D5CEECC710_w1023_r1_s
Các quan chức chính phủ Việt Nam yêu cầu các đối tác của Mỹ trả 25% hoa hồng cho các thương vụ mua bán vũ khí, theo tiết lộ của hãng tin tình báo quốc phòng Anh Shephard Media.

Cọng sản Việt yêu tiền hơn nước
Một phần tư giao trước cho quan
Muốn cho thương vụ chu toàn
Đầu tiên thủ tục phải hoàn tất ngay
Sĩ quan yêu nước kiểu này
Không còn chống giặc chờ ngày Tàu sang
Đồng bào hãy cứu giang san
Đứng lên dẹp lũ bạo tàn hán nô
Cùng nhau giữ vững cơ đồ
Trường tồn dân tộc cõi bờ muôn năm.

Bọn hán nô này thật là không biết nhục khi há miệng đòi ăn như thế! Lòng yêu nước để ở đâu và lòng tự trọng chắc là đã dấu trong hang Pác pó nên không thấy người ta cười khinh bỉ!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, July 28, 2017 0745 EST
1- Can the US get a foot in Vietnam’s door?