Đồng khai thác Biển Đông với Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Đồng khai thác Biển Đông với Trung Quốc : Lợi bất cập hại by
Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 27-07-2017 Sửa đổi ngày 27-07-2017 15:36 .
000_qx17l
Hải tặc Vương Nghị (P) tại Manila, Philippines, ngày 25/07/2017.NOEL CELIS / AFP

Ngang nhiên cướp của người ta
Đòi cùng khai thác đúng là gian manh
Đồng bào im lặng sao đành?
Đứng lên chống giặc hoành hành Biển Đông
Toàn dân nhất trí một lòng
Trẻ già trai gái nói không với Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, July 27, 2017 2121 EST