Tại sao VN phải dừng khoan?

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Làm rõ tin ‘VN phải dừng khoan’ by BBC. 07/26/2017.
_97087696_7de8f2ae-68d4-4b06-8ba2-aa7e538e3907
Bản đồ chi tiết các khu vực khai thác dầu khí ở vùng biển ngoài khơi đông nam Việt Nam

Khoan khoan dừng lại đừng khoan!
Tập Bình nổi giận mưu toan bắn chìm
Đảng ta nhận được hung tin
Thôi đành ngưng lại vì tình lân bang
Sau này Tàu có muốn khoan
Trọng Quang Ngân Phúc hoàn toàn nghe theo
Rõ là một lũ phường chèo
Ngồi cao ăn hại chí phèo chán ghê
Đồng bào phải đuổi chúng về
Đuổi gà cho vợ thay vì kinh bang
Thanh niên nam nữ sẵn sàng
Liều thân giữ nước Việt Nam muôn đời!

Lãnh đạo Việt Nam thật là hèn và ngu! Chỉ biết tham lam vơ vét tài sản quốc gia làm của riêng cho bản thân gia đình và dòng họ.
Từ 1975 đến giờ vẫn còn đi xin viện trợ mà không biết nhục với Lào và Cam Bốt. Lẽ ra giờ này Việt Nam phải là một nước mạnh với hải quân hùng hậu thì Tàu cọng không thể ức hiếp được. Các nước Anh, Pháp và Nam Hàn có diện tích và dân số tương đương với Việt Nam mà kinh tế và quân sự của họ thế nào? Có lẽ lãnh đạo CSVN đã bị liệt dây thần kinh mặt nên không biết xấu hổ là gì.
Vừa rồi có bài nói về nạn mưa ngập phi trường Tân Sơn Nhất cần 5 triệu đô la Mỹ để khai thông kinh Hy Vọng, nhưng không có, trong khi đó Trọng lú đem 25 triệu đô la Mỹ cho đảng cs Cam Bốt xây nhà làm việc!
Đảng csvn không dám đối đầu với Tàu để giữ nước thì nên giao quyền lại cho toàn dân quyết định số phận của Dân Tộc và Đất Nước.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, July 26, 2017 2210 EST
1- Biển Đông: Trung Quốc ép Việt Nam để giành nguồn dầu khí
2- Biển Đông: Trung Quốc kêu gọi dừng thăm dò dầu khí ở vùng tranh chấp
3- Ngừng khoan dầu: Việt Nam bị Trung Quốc đe dọa như thế nào?
4- Chuyên gia: ‘VN dừng dự án Repsol không làm TQ thôi tham vọng’