Đất nước của mình tại sao lại sợ?

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam phải ngưng khoan dầu khí ở Biển Đông by Bill Hayton – BBC News. 24 tháng 7 2017.
_96794935_0adc2c4e-6da0-4148-9f8d-f38ea738c062
Việt Nam và Trung Quốc có thời kỳ căng thẳng năm 2014 khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển tranh chấp.

Việt Nam có chủ quyền không cãi
Tàu mới đe sợ hãi rút lui
Thế là đã chấp nhận lùi
Lưỡi bò chín đoạn chao ơi căm hờn

Trọng Phúc Quang làm ơn bước xuống
Ngôi cao chi tình huống thế này
Muôn đời mang tiếng không hay
Ấy là bán nước vào tay giặc Tàu

Đồng bào ơi giặc Tàu đã tới
Về Ba Đình nghị hội Diên Hồng
Quyết thề vì nước một lòng
Toàn dân đứng dậy bảo toàn núi sông!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, July 24, 2017 1800 EST
1- Bị Trung Quốc đe dọa, Việt Nam ngừng dự án dầu khí ở Biển Đông
2- Việt Nam phải ‘bồi thường lớn’ khi đề nghị Repsol ngừng khoan?
3- Ba Đình đầu hàng Bắc Kinh: Chấm dứt hoạt động khai thác dầu-khí tại Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền Việt Nam